enjoy.cat

És una aposta de futur per potenciar serveis i productes amb orígens i denominacions del nostre territori.
Un equip àgil i dinàmic que crea sinergies al voltant del respecte i preservació del medi ambient i promovent actius comercials tangibles. 
Seleccionar matèries de primera qualitat, dotar-les de visibilitat, mitjançant el disseny i funcionalitat i fent-los arribar al consumidor final d’una forma atractiva i entenedora.
Tenim un país ric en valors, sabors tradicionals i culturals. Gent que estima la terra i la treballa. Aquest és el nostre equip.

Enjoy desenvolupa solucions específiques per cada ocasió.

Els moments actuals obliguen a prendre mesures excepcionals d’higiene i prevenció.
Quan evitar la manipulació fa necessari optar per monodosis.No vol dir perdre la identitat tant en disseny com en qualitat el producte.
A Enjoy hem creat una nova línia en format reduït, atractiva i competitiva en preu, que dóna resposta a la demanda creada per la necessitat del moment.
Es poden configurar diferents kits sobre comanda. Binomis, trinomis tant en envàs de vidre i alumini com en vidre i tap de suro.

Podem estudiar cada cas en especial i si és necessari personalitzar-ho.

Per contactar amb nosaltres: 
e-mail- hola@enjoy.cat
Tel- +34 93 023 85 80